567 Southbridge Street  Auburn, MA  01501   (508) 832 9642  samgoldm@gmail.com                                     login

Facebook        Watch us on Youtube       Instagram      Follow us on Twitter

<< Schedule for Fri Oct 20, 2017 - Thu Oct 26, 2017 >>


Date:
print view


Fri Oct 20, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 7:30 am Beginners Hot Yoga Sam Goldman
9:00 am - 10:30 am Beginners Hot Yoga Sam Goldman
5:30 pm - 7:00 pm Beginners Hot Yoga Sam Goldman

Sat Oct 21, 2017
Class
Instructor
8:00 am - 9:30 am Beginners Hot Yoga Jeff Osman
10:00 am - 11:30 am Beginners Hot Yoga Jeff Osman
4:00 pm - 5:30 pm Beginners Hot Yoga Sheryl Altman

Sun Oct 22, 2017
Class
Instructor
8:00 am - 9:30 am Beginners Hot Yoga Sunny Shattuck
10:00 am - 11:30 am Beginners Hot Yoga Sunny Shattuck
4:00 pm - 5:30 pm Beginners Hot Yoga Sheryl Altman

Mon Oct 23, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 7:30 am Beginners Hot Yoga Sunny Shattuck
9:00 am - 10:30 am Beginners Hot Yoga Sunny Shattuck
5:30 pm - 7:00 pm Beginners Hot Yoga Sam Goldman
7:30 pm - 9:00 pm Beginners Hot Yoga Sam Goldman

Tue Oct 24, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 7:30 am Beginners Hot Yoga Bill Fairchild
9:00 am - 10:30 am Beginners Hot Yoga Sunny Shattuck
5:30 pm - 7:00 pm Beginners Hot Yoga Sunny Shattuck
7:30 pm - 9:00 pm Beginners Hot Yoga Sam Goldman

Wed Oct 25, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 7:30 am Beginners Hot Yoga Bill Fairchild
9:00 am - 10:30 am Beginners Hot Yoga Sunny Shattuck
5:30 pm - 7:00 pm Beginners Hot Yoga Sarah Canfield
7:30 pm - 9:00 pm Beginners Hot Yoga Sarah Canfield

Thu Oct 26, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 7:30 am Beginners Hot Yoga Jill Almeida
9:00 am - 10:30 am Beginners Hot Yoga Sam Goldman
5:30 pm - 7:00 pm Beginners Hot Yoga Sunny Shattuck
7:30 pm - 9:00 pm Beginners Hot Yoga Sam Goldman